Wonen en werken in het buitenland is naast een avontuur en ook een ingrijpende levensverandering. 30 tot 50 procent van de buitenlandplaatsingen mislukt of wordt eerder afgebroken. Scheidingspercentages liggen hoger dan gemiddeld. Transitiestress en eenzaamheid geven het avontuur ook een andere kleur.

Weggaan en ergens iets nieuws opbouwen. Of je nu permanent of tijdelijk emigreert als expat, je laat je vrienden en familie achter en moet jezelf opnieuw uitvinden in een ander land.

Online Coaching

Feel at home abroad is een online community waar expats zich kunnen laten inspireren, verhalen kunnen delen en vragen kunnen stellen over de levensvragen bij het wonen en werken in het buitenland. We bieden online coaching aan mensen die behoefte hebben aan een klankbord.

Het is onze missie te zorgen dat jij je je gehoord en gesteund voelt, bewust leeft en ontwikkelt en in een bijzondere situatie de uitdagingen weet te transformeren tot een prettige, bij jou en je omgeving passende, zinvolle ervaring.

Uit eigen ervaring weet ik dat het wonen in het buitenland invloed heeft op je identiteit. Je kan niet de dingen doen die je gewend bent. Mensen in andere landen communiceren anders dan je gewend bent. Je kan niet helemaal jezelf zijn. Online coaching helpt je om daar bewust bij stil te staan en de uitdagingen te overbruggen.

Kijk voor meer informatie op www.feelathomeabroad.com.