Soms gaat het even niet zo lekker. Of gaat allemaal wel z’n gangetje en ben je er niet helemaal tevreden over. Je vraagt je af wat belangrijk voor je is en welke kant je op wil. Misschien is er iets gebeurd en zoek je naar een manier om dat te plaatsen. Dan dienen levensvragen zich aan.

Mensen die zichzelf kennen, zijn veerkrachtig en weerbaar in het leven. Het geeft enorm veel kracht en energie als je bewust en actief in het leven staat. Franck & Fruitig biedt online coaching aan mensen die zichzelf uitdagen om bepaalde zaken anders of beter aan te pakken. In de online coaching krijg je de kans om levensvragen te verhelderen en te betekenissen te ontdekken.

Coaching over levensvragen

In individuele gesprekken schetsen we je levensverhaal en gaan we in gesprek over levensvragen die voor jou van belang zijn. Samen verkennen we welke dieperliggende behoeften en wensen je hebt. Waar loop je vast? Wat wil je veranderen? Door actief naar jezelf te leren kijken en bewust te worden van de invloeden van je opvoeding, omgeving en relaties krijg je meer regie over je eigen leven.

Onze waarden en overtuigingen beïnvloeden hoe we ergens over denken of voelen. In de online coaching reflecteer je op je handelen, gedachten en gevoelens en leer je jezelf kennen in relatie tot anderen en de samenleving. Je wordt in je kracht gezet en leert ook omgaan met je kwetsbaarheid. Je wordt uitgedaagd buiten de kaders te denken om nieuwe inzichten op te doen.

Resultaten van de gesprekken

Na de online coaching heb je geleerd met mildheid naar jezelf te kijken en te observeren zonder te oordelen. Je hebt je een nieuw richtingsgevoel, je weet welk pad je wil bewandelen en hoe je daar kan komen.