Hoe vaak loop je in een relaties niet tegen dezelfde dingen aan? Ieder mens en iedere relatie is vatbaar voor vaste patronen en gewoontes. Dat biedt een mens zekerheid en veiligheid; je bouwt aan een netwerk van betekenissen en perspectieven. Voor een groot gedeelte gebeurt dit onbewust. Soms is er een boost nodig in je relatie; een relatie-APK om de boel weer even op te schonen. Een weekend relatie coaching biedt ruimte voor beiden om ervaringen en betekenissen te delen.

Als twee mensen bouwen aan één toekomstperspectief ontstaan er ongetwijfeld wel eens botsingen en moeilijkheden; er zijn namelijk twee ego’s met een eigen wil, eigen belangen en eigen verlangen. Dit hoeft niet altijd tot grote, zichtbare problemen te zorgen. Toch kan het zijn dat je dingen niet uitspreekt naar partner. Of dat je je eigen verlangens opzij zet om conflicten uit de weg te gaan. Goede communicatie is een uitdaging in iedere relatie en zorgt ervoor dat moeilijkheden sneller zijn opgelost.

Sta aandachtig stil bij jullie samenzijn

In een relatie krijgt iedereen te maken met vragen en keuzes. Vaak zit je zo vast in je eigen denk- en gedragspatroon dat het moeilijk is om helder te krijgen waar de schoen knelt. Een derde, onafhankelijk persoon kan je helpen van bril te wisselen voor een verandering van perspectief en belevingsverschuiving. Je krijgt tijdens de relatie coaching de mogelijkheid nieuwe inzicht op te doen, verwachtingen uit te spreken en de communicatie in je relatie te verbeteren.

Relatie coaching in een weekend weg

Franck & Fruitig biedt een relatieweekend voor partners. Door een paar dagen weg te zijn van huis neem je daadwerkelijk tijd voor jezelf en je partner om thema’s aan te gaan die jullie bezighouden. We gaan de natuur in; wandelen, oefeningen doen en we voeren dieptegesprekken. Je gaat verkennen welke dieperliggende behoeften en wensen ieder afzonderlijk heeft en waaraan jullie willen bouwen. Door bewust en aandachtig naar jezelf en je relatie te leren kijken, ontstaan nieuwe perspectieven. Je kunt je partner met andere ogen gaan zien en krijgt inzicht waar de relatie vastloopt. Met dat inzicht maken we een plan van aanpak om in de praktijk toe te passen.

Neem contact op voor de mogelijkheden.