Visie

Zelfzorg is de brandstof voor persoonlijke ontwikkeling, durven dromen het geheime ingredient voor veranderingen. Door te reflecteren leren we onszelf beter kennen. Wie ben ik, wat kan ik en wat wil ik? Vragen die horen bij ieder menselijk leven.

Mensen zoeken naar zingeving en betekenissen, soms zonder dat ze daar bewust mee bezig zijn. Vaak gaan mensen pas nadenken over hun gedrag, overtuigingen en bestaansredenen als zich een probleemsituatie of crisis voordoet. De kans is groot dat die zich vroeg of laat voordoet, omdat het leven nu eenmaal weinig zekerheden biedt.

Als ‘wachten op verbetering’ op de ene kant van medaille staat, verkies ik ‘leren omgaan met verandering’ en ‘zoeken naar mogelijkheden’ aan de andere zijde. Zelf achter het roer en niet willoos meegenomen worden door de stroming. Ik geloof in de kracht van grote dromen en eigen regie;  oftewel je eigen leven vormgeven. Daarbij kan Franck & Fruitig man en vrouw, jongeren en ouderen begeleiden.

Franck & Fruitig werkt vanuit de visie dat iedereen het nodig heeft om gezien, gehoord en erkend te worden en eigen verantwoordelijkheid heeft om iets van zijn leven te maken.

© Franck & Fruitig 2020 | Relatieproblemen oplossen
Alles wat je nodig hebt, is er al.