Over Franck & Fruitig

Franck & Fruitig is opgericht door Floor Franck. Floor is opgeleid tot gesprekspartner voor coaching en begeleiding met een breed, open en tolerant wereld- en mensbeeld. Ze is opgeleid aan de Universiteit voor Humanistiek.                             floor-franck

Floor heeft een sensibiliteit ontwikkeld om in het gesprek tussen de regels door te lezen en ook te horen wat níet wordt gezegd. Met respect, toewijding en aandacht luistert ze naar jouw levensverhaal. Ze inspireert je om nieuwe inzichten op te doen en verbindingen te leggen met verschillende domeinen van je leven. Floor begeleidt naar het ontdekken van je eigen kracht en het onderzoeken van gedachten, gevoelens en gedrag. Met een niet-oordelende levenshouding zal ze je prikkelen om bewust te leren kijken naar de levensvragen, wensen en behoeften die onder de oppervlakte liggen.

Floor werkt voor een groot gedeelte van het jaar in Zuid-Afrika. Als zij niet in Nederland is biedt ze coaching online. In Zuid-Afrika werkt ze in haar bedrijf Feel at home abroad en biedt coaching online aan mensen die in het buitenland wonen en werken. Lees hier meer waarom Floor naar Zuid-Afrika verhuisde…

Coaching bij levensvragen

We krijgen niet veel zekerheden in het leven. Het altijd-maar-sterk-zijn wordt soms overschat tegenover de werkelijke kwetsbaarheid die het leven ook bevat. Op die momenten is het juist zo prettig als je een klankbord hebt, een vraagbaak en een spiegel die je helpt om je eigen antwoorden te vinden.

Floor heeft een ruime ervaring in begeleidingswerk van gemarginaliseerde doelgroepen. Floor is werkzaam geweest bij het Advies en Steunpunt Huiselijk Geweld (ASHG) en vrouwenopvang Vieja Utrecht (tegenwoordig Moviera). Bij Stichting Revisie en Stichting Don Bosco Spirit heeft Floor begeleid in de ontwikkeling van nieuwe toekomstperspectieven, identiteit en zelfvertrouwen. Daarnaast heeft Floor twee jaar vrijwillig groepsgesprekken begeleid bij justitie in het Huis van Bewaring in Zoetermeer.

Franck & Fruitig biedt individuele coaching en begeleidingstrajecten, workshops en trainingen voor individuen, stellen, groepen, afdelingen en teams en kan ook freelance ingezet worden voor projectorganisatie.

Klik hier voor een overzicht van opdrachtgevers, projecten en opdrachten.

© Franck & Fruitig 2020 | Relatieproblemen oplossen
Alles wat je nodig hebt, is er al.