Sporten is goed voor body & mind zeggen ze, dus ook ik ga al jaren met goede moed naar de sportschool. Na alle groepslessen te hebben geprobeerd, bleef Bodybalance een vaste les waarbij ik heerlijk kon ontspannen en mijn hoofd uit kon. Bodybalance is een holitische work-out waarbij je flexibiliteit en kracht opbouwt en je een gevoel van rust en kalmte krijgt. Door een gecontroleerde ademhaling, concentratie en zorgvuldig gestructureerde series van stretches, bewegingen en houdingen uit yoga, pilates en tai chi breng je je lichaam in een toestand van harmonie en balans.

De uitwerking van deze rustgevende les heeft mijn interesse gewekt om me meer te verdiepen in mindfulness. De achterliggende filosofie is een prachtige aanvulling op mijn visie voor persoonlijke ontwikkeling bij Franck & Fruitig.

Mindfulness

We hebben de neiging om alles wat we meemaken te categoriseren of te beoordelen. Onprettige ervaringen keuren we af en proberen we te vermijden terwijl we prettige ervaringen nastreven en verlangen naar geluk en genot. Een van de kerninzichten van Mindfulness is dat pijnlijk ervaringen bij het leven horen. Door met open aandacht en zonder oordeel in het leven te staan, ontwikel je vertrouwen in je levensloop. Als je bewust wordt van je angsten en vermijdingsdrang van pijnlijke ervaringen en er bij stil blijft staan, krijg je inzicht in de oordelen over je eigen gedrag, gevoelens en gedachten. Mindfulness pleit voor meer mildheid en mededogen voor jezelf en de ander in plaats van strengheid en kritiek. Door de acceptatie van onvermijdelijke positieve en negatieve ervaringen ontwikkel je een levenshouding, waarbij bewustzijn en (zelf)aanvaarding centraal staat.

Mindfulness legt de nadruk op de verschuiving van de doe-modus naar zijn-modus. In de doe-modus ben je altijd bezig met het nastreven van doelen in de toekomst. In de zijn-modus heb je vertrouwen dat je je denkvermogen kunt inzetten als het nodig is en ben je in staat je gedachten te laten zijn voor wat ze zijn. Je kan deze verschuiving zelf inzetten door bewust te worden van je eigen gewoontepatronen, te observeren wat je doet en zicht te krijgen op je gedrag. Hiermee creër je een keuze moment. Als je je verantwoordelijk voelt voor dit patroon en je hebt er last van, kan je je gedrag uit eigen wens en/of behoefte veranderen. Hier vind ik veel raakvlakken met de Humanistische psychologie waarin de mens wordt gezien als een creatief, ervarend, liefhebbend, groeiend, betekenisgevend, waarderend wezen die vrij en verantwoordelijk in het leven kan staan.

De Bodybalancelessen hebben voor mij behalve voor meer ontspanning en verdieping in Mindfulness ook voor een nieuw carrièrrepad gezorgd. De instructeur plukte me uit de les met de vraag of ik instructeur wilde worden. Vanaf het voorjaar 2013 heeft ze me opgeleid en inmiddels sta ik bij sportscholen David Lloyd, Newstyle en Sportcity in de regio Utrecht zelfstandig voor de groep.

Wil je meer weten over bodybalance? Klik dan hier om een promofilmpje te bekijken.