Waar de behoeften van de wereld en jouw talenten elkaar kruisen, daar ligt je bestemming. (Aristoteles)

We veranderen voortdurend. We weten niet goed wie we in de toekomst zijn. Het kan dus voorkomen dat ons werk en onze persoonlijkheid in de loop van de tijd niet meer bij elkaar passen. Om voldoening in je werk te vinden, is het belangrijk te kijken naar je talenten en waarden. Passen die (nog steeds) bij het werk dat je doet en wil doen?

Samen met, én in opdracht van, In-Transit organiseert Franck & Fruitig in februari 2014 een winterretraite om in stilte te onderzoeken vanuit welke zin, inspiratie en waarden je je werk doet of wil doen.

Retraite: Bezinnen op je werk

We staan er misschien niet vaak bewust bij stil dat werk een belangrijke rol in ons leven speelt. Ons werk neemt, vrijwillig of onvrijwillig, een groot gedeelte van onze tijdsbesteding in beslag. Het is bekend dat veel mensen (een deel van) hun identiteit eraan ontleden. ‘Je bent wat je doet’. Werk is niet alleen een bron voor identiteit, het heeft ook invloed op onze zelfwaardering, zingeving en gevoelswereld. Werk is een concrete manier waarop jij iets van jezelf aan de wereld kan laten zien, je iets kan nalaten of iets kan teweegbrengen.

Een retraite biedt ruimte voor zelfonderzoek en is een ideale plek om naar antwoorden in jezelf te zoeken. Stilte heeft een transformerende werking. Door stil te worden open je je voor wat er in jezelf en in je leven aan de hand is. Er zijn is het dagelijks leven maar weinig plekken waar je je tot stilte kan verhouden en te ervaren wat stilte met je doet.

De 3-daagse winterretraite is voor mensen die zich afvragen of ze het goede doen. Voor mensen die minder routinematig en meer geïnspireerd aan het werk willen. Voor mensen die hun werk kwijtgeraakt zijn of kwijt dreigen te raken. Als je je plezier in je werk kwijt bent. Als je ongedurig bent. Als je een nieuwe verdiepingsslag wilt maken.

Er is een gestructureerd dagprogramma met een uitgebalanceerde combinatie van werkvormen. We maken gebruik van verschillende meditatievormen, existentieel biografisch onderzoek, lichaamswerk, natuurbeleving en creatieve werkvormen. Daarnaast is er ruimte voor individueel gesprek over je ervaringen, gevoelens en gedachten.

Wil je meer informatie? Neem dan contact met mij op of kijk op www.intransitcoaching.nl.